Kantitatif

CAPI (Bilgisayar destekli yüz yüze görüşmeler)
CATI (Bilgisayar destekli telefon görüşmeleri)
PAPI (Yüz yüze kağıt & kalem görüşmeleri)
CAWI (Web görüşmeleri)
Gizli / Gölge Müşteri Yöntemi