Kalitatif

 

 Focus Grup toplantıları

 Yüz Yüze görüşmeler   (Indepth,  In Home Visit…)

Moderatör eşliğinde gözlem teknikleri

Stüdyo temini

Katılımcı bulma ve organizasyonu

Deşifre

Moderasyon, Rapor  ve Sunum